Svítící hrací skříňka- modrá

 
  • 1 z 5
 
Dostupnost Skladem
590 Kč    
Kód produktu 8078
Značka Rabbit&Friends
Kategorie Silikonové lampičky
 

Dotykem přepínače zapnete teplé světlo. Při opětovném dotyku bude světlo méně intenzivní. Další dotyk světlo zhasne.

Pokud podržíte spínač po dobu 1,5 sekundy, světlo začne měnit barvy. Opětovným stisknutím zhasnete světlo.

Otočte kovovým knoflíkem, uslyšíte hudbu z hudební skříňky a koně se začnou otáčet / jezdit kolem karuselu.

Lampa se nabíjí pomocí kabelu micro USB (červená LED označuje nabíjení; zelená označuje nabíjení) 

Upozornění:

Produkt nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte sami.

Nevhazujte výrobek do ohně a vody, protože byste jej mohli poškodit.

Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých nebo výbušných produktů.

Pokud je produkt příliš horký, okamžitě jej odpojte ze zdroje napájení.

Děti do 7 let by měly přípravek používat pod rodičovskou kontrolou.

Pokud chcete produkt zlikvidovat, v souladu s platnými předpisy jej zahoďte do příslušného koše.

Výrobek není hračka.

Rozměr
Děti do 6 let mohou zařízení používat pod dohledem rodičů